Witamy serdecznie!

Separatory tłuszczu

Separatory tłuszczu- opis produktów

 

Separatory tłuszczu (tłuszczowniki) są urządzeniami przepływowymi. Separacja w nich odbywa się grawitacyjnie, różnica gęstości powoduje sedymentację ciężkich substancji tj. zawiesiny łatwoopadającej, oraz flotację zawiesin lekkich tj. wolnych olei i emulsji. Urządzenia te należy instalować jak najbliżej źródła powstawania zanieczyszczeń, unikając przy tym montażu w pomieszczeniach zamkniętych. Separatory muszą być regularnie opróżniane (co 2 miesiące) i czyszczone. Temperatura ścieków wpływających do separatora nie może przekraczać 30oC. Dobór separatora oparty jest o ilość i jakość tłuszczów zawartych w ściekach.

Zastosowanie:

 • zatrzymują substancje tłuste obecne w ściekach pochodzących z obiektów handlowych, produkcyjnych i usługowych (np. kuchnie i punkty gastronomiczne, hotele, przedsiębiorstwa produkcyjne związane z przemysłem spożywczym) przed dostaniem się tych substancji do kanalizacji

Budowa:

 • zbiornik z polietylenu (podzielony na osadnik i komorę separowania)

 • pokrywa z polietylenu z uszczelką

 • króćce wlotowy i wylotowy

 • wentylacja (na odcinku kanalizacji przed wlotem do separatora i za wylotem z separatora)

Zasada działania:

 1. Ścieki wpływają do separatora przez komorę wlotu.

 2. Dochodzi do sedymentacji i flotacji substancji zawartych w ściekach.

 3. Specjalna przegroda zbiornika zatrzymuje zsedymentowany osad w osadniku.

 4. Syfon wylotu uniemożliwia wydostanie się tłuszczy z separatora.

 5. Ścieki podczyszczone przepływają przez komorę wylotu do sieci kanalizacyjnej.

Zalety:

 • odporne na korozję (nie wymagają konserwacji)

 • możliwość instalacji przy wysokim poziomie wód gruntowych

 • wysoka wytrzymałość mechaniczna i chemiczna

 • całkowicie szczelne i nieprzepuszczalne

 • gładkie ściany wewnętrzne zapobiegają przyleganiu tłuszczu

 • mogą służyć jako urządzenia wolnostojące jak i być posadowione w gruncie

 • mogą współpracować z urządzeniami tworzącymi ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków lub stanowić urządzenia asenizacji indywidualnej

Separatory tłuszczu i skrobi to nowość w ofercie zakładów Eotech. Na chwilę obecną dostępne są nastepujące typy separatorów:

Separatory tłuszczu 

ETANK T/O100-1.0-01 

ETANK T/O100-1.0-02 

ETANK T/O200-1.0-01 

ETANK T/O200-1.0-02 

ETANK T-1.2-03 

ETANK T/O200-1.2-03 

ETANK T/O100-1.2-04 

ETANK T-1.2-04 

ETANK T-1.2-05

Osprzęt separatorów tłuszczu /opcja/: Rura ssawna Układ zamykania odpływu Pomiar poziomu tłuszczu

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć

Napisz do nas

Nasza firma...
To stały rozwój
Nasza pasja...
To Twój sukces
Nasza praca...
To przyjemność
Twój sukces...
To nasz cel
Przeglądając niniejszy serwis internetowy, akceptujesz pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.