Witamy serdecznie!

Espura H

Espura H typu tunelowego i drenażowego to przydomowa oczyszczalnia ścieków. Jest ona oparta o zbiornik pionowy. UWAGA: dokonano zmiany konstrukcyjnej, wcześniej stosowano inny typ zbiornika (był to we wcześniejszych modelach tego typu zbiornik poziomy).

Elementy oczyszczalni ścieków:

✔ Poziomy osadnik gnilny.

✔ Studzienka rewizyjna(LDPE).

✔ Rury PVC pełne.

✔ Rury PVC drenażowe.

✔ Elementy łączące.

✔ Wyposażenie dodatkowe:

➢ rura ssawna do odpompowania osadów. 

Przydomowe oczyszczalnie drenażowe ESPURA H

ZASTOSOWANIE PRZYDOMOWYCH DRENAŻOWYCH OCZYSZCZALNI ESPURA H:

Jedną z głównych przyczyn, dla której decydujemy się na zastosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków jest brak możliwości podłączenia się do systemu kanalizacji. Przydomowa oczyszczalnia to zestaw urządzeń, których zadaniem jest oczyścić ścieki socjalno bytowe pochodzące z toalet, kuchni, łazienek do takiego stopnia, że będziemy mogli odprowadzić je do gruntu i nie będą stanowić one zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym polega na II etapowym procesie oczyszczania.

Etap I

W I etapie ścieki bytowo-gospodarcze kierowane są grawitacyjnie do osadnika gnilnego, gdzie usuwane są głównie substancje nierozpuszczalne w wodzie. Zanieczyszczenia te sedymentując na dno zbiornika poddawane są procesowi fermentacji w warunkach beztlenowych przy udziale mikroorganizmów, w skutek czego rozkładane są na substancje rozpuszczalne w wodzie oraz nierozpuszczalne substancje mineralne oraz gazy w postaci metanu i dwutlenek węgla. Fermentacja beztlenowa jest procesem powodującym częściowe upłynnienie osadu. Zanieczyszczenia w postaci tłuszczy, w związku z tym iż są lżejsze odcząstek wody, flotują tworząc na powierzchni tzw. kożuch.

Wstępnie podczyszczone już ścieki przepływają przez filtr doczyszczający tzw. (puzzolana), skąd kierowane są na II etap tlenowego (biologicznego) oczyszczania ścieków.

Etap II

W II etapie ścieki podczyszczone na osadniku gnilnym (etap I) kierowane są do studzienki rozdzielczej, skąd następuje ich równomierne rozprowadzenie po poszczególnych nitkach drenażu. Przez perforowane otwory następuje grawitacyjne przesączanie do obsypki, gdzie na wytworzonej błonie biologicznej, przy udziale mikroorganizmów w warunkach tlenowych zachodzą procesy biologicznego oczyszczania ścieków.

Istotnym czynnikiem decydującym o prawidłowym przebiegu tlenowego procesu oczyszczania ścieków jest odpowiednia wentylacja, która zachodzi przez zastosowane wywiewek wentylacyjnych, wyprowadzonych ponad powierzchnię ziemi na końcach przewodów drenarskich.

Warstwa drenów rozłączających pokryta jest geowłókniną, która ma za zadanie zapobiegać przedostawaniu się gruntu w jej głąb.

ELEMENTY DRENAŻOWYCH OCZYSZCZALNI ESPURA H:

 • Pokrywa osadnika 1 szt

 • Kosz (filtr) 1 szt

 • Wkład filtracyjny (puzzolana) 1 op

 • Flora bakteryjna saszetka 1 szt

 • Studzienka rozdzielcza 1 szt

 • Rura drenażowa Ø 110 mm, dł. 10 x 2 m -24 szt

 • Rura pełna Ø 110 mm  4 x 1 m 3 sztRura pełna Ø 110 mm  4 x 2 m 3 szt

 • Kolanko  Ø 110/90o 5 szt

 • Wywiewki napowietrzające Ø 110 mm 3 szt

 • Geowłóknina – szer. 0,5m 50 metrów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

 • rura ssawna do odpompowania osadów

 • studzienka zamykająca,

 • wywiewki napowietrzające.

 

TYPOSZEREG DRENAŻOWYCH OCZYSZCZALNI ESPURA H:

pliki:

Dokumenty:
Atest:Zbiornik do ESPURA H

Instrukcje:
ESPURA H(tunelowa)
ESPURA H(drenażowa)

Rysunek:
Zbiornik do ESPURA H(poziomy)

 

 

Galeria zdjęć

Nasza firma...
To stały rozwój
Nasza pasja...
To Twój sukces
Nasza praca...
To przyjemność
Twój sukces...
To nasz cel
Przeglądając niniejszy serwis internetowy, akceptujesz pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.