Witamy serdecznie!

Gwarancja 6 miesięcy na naprawy/remonty

Gwarancja 6 miesięcy na usługi napraw i remontów

Warunki gwarancji na usługę naprawy pomp, sprężarek, mieszadeł, silników i innych urządzeń:

- Na naprawę udziela się sześciomiesięcznej gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres dokonywanych napraw. 

- Serwis dokonujący naprawy nie odpowiada za wady ukryte naprawianego produktu oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia w zakresie nie związanym bezpośrednio ani pośrednio z zakresem dokonywanej naprawy. 

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa zleceniodawcy do domagania się zwrotu utraconych zysków w czasie trwania naprawy gwarancyjnej.

- Gwarancja nie obejmuje usterek i awarii urządzenia spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym lub też użytkowaniem urządzenia w nieodpowiednich warunkach, nie zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi urządzenia oraz naprawami wykonanymi samodzielnie lub przez inny serwis. 

- Zleceniodawcy przysługuje zwrot poniesionych kosztów naprawy w przypadku gdy: w okresie gwarancji dokonano 3 istotne naprawy a produkt nadal wykazuje wady lub punkt serwisowy stwierdzi, że powstała wada niemożliwa do usunięcia. 

- Gwarancja jest wydłużana o czas jaki urządzenie przebywa w serwisie w czasie napraw gwarancyjnych. 

- Serwis nie zwraca kosztów dostarczenia towaru do serwisu.

- Użytkownik przekazujący produkt do serwisu w celu dokonania naprawy akceptuje wszystkie powyższe warunki.

Galeria zdjęć

Nasza firma...
To stały rozwój
Nasza pasja...
To Twój sukces
Nasza praca...
To przyjemność
Twój sukces...
To nasz cel
Przeglądając niniejszy serwis internetowy, akceptujesz pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.