Witamy serdecznie!

Oznaczenie, budowa i działanie elektrozaworu- poradnik

Oznaczenie elektrozaworu

Oznaczenie elektrozaworu- schemat

Budowa elektrozaworu

Zawór elektromagnetyczny jest to zawór otwierany i zamykany sygnałem elektrycznym mogący kontrolować przepływ medium w układzie. Składa się z cewki i korpusu. Działanie wywoływane jest polem elektromagnetycznym generowanym cewką przyciągającą zworę.

Budowa elektrozaworu. Zawór ma cewkę, trzpień i korpus.

 

Podstawowe zasady doboru zaworów elektromagnetycznych:

Wielkość przyłącza lub wielkość przepływu Kv

Istnieją dwie metody doboru elektrozaworu. Pierwszą, a zarazem najprostszą metodą jest dobór zaworu do wielkości przyłącza dopasowanej do pozostałych elementów instalacji. Drugą – dokładniejszą metodą, jest dobranie przyłącza na podstawie współczynnika Kv, oznaczającego wielkość przepływu dla wody w m3/h przy ciśnieniu różnicowym (różnica między ciśnieniem na wlocie i wylocie zaworu) wynoszącym 1 bar.

Rodzaj medium

Niezmiernie istotną informacją jest rodzaj medium jakie będzie przepuszczane i zamykane przez elektrozawór (np. woda / olej / powietrze / para) oraz występowanie ewentualnych zanieczyszczeń. W przypadku chemikaliów powinniśmy znać ich agresywność, dlatego też przy doborze zaworu należy zwrócić uwagę na materiał, z którego wykonany jest zarówno korpus jak i uszczelnienie zaworu. Dla mediów nieagresywnych można stosować zawory z korpusem mosiężnym, natomiast zawory wykonane ze stali nierdzewnej zalecane są dla mediów agresywnych.

Temperatura medium

Maksymalna oraz minimalna temperatura medium dopuszczalna dla danego zaworu, zależna jest od rodzaju zastosowanego materiału uszczelnienia:
NBR (Nitryl) - 10 /+80°C
EPDM - 10 /+120°C (+140°C dla pary)
FKM (Viton) - 10 /+60°C (140°C dla oleju)
PTFE (Teflon) -10 /+180°C

Ciśnienie medium

Jednym z najważniejszych parametrów, na który należy zwrócić uwagę przy doborze elektrozaworu jest ciśnienie różnicowe (różnica ciśnienia między wlotem a wylotem z zaworu). Jego wartość powinna być większa od minimalnego dopuszczalnego ciśnienia dla danego zaworu oraz mniejsza lub równa wartości maksymalnej. W związku z powyższym w zależności od wartości ciśnienia różnicowego wyróżniamy elektrozawory bezpośredniego oraz pośredniego działania. Elektrozawory bezpośredniego działania stosowane są w obiegowych układach zamkniętych lub spustowych, gdzie wartość ciśnienia różnicowego na zaworze jest bardzo niewielka (bliska zeru). W układach otwartych gdzie ciśnienie przed zaworem jest równe np. ciśnieniu pochodzącemu z instalacji wodociągowej, a za zaworem jest równe lub zbliżone do atmosferycznego – wartość ciśnienia różnicowego jest porównywalna z wielkością ciśnienia przed zaworem. Do tego typu aplikacji stosowane są elektrozawory pośredniego działania, które do poprawnej pracy wymagają minimalnego ciśnienia różnicowego w wysokości 0,5 bar.

Działanie zaworu

Wyróżniamy podstawowe dwa stany:
Normalnie zamknięty NZ – zawór bezprądowo zamknięty, w stanie spoczynku nie przepuszcza medium - otwiera się gdy cewka jest zasilana. 

Normalnie zamknięty NZ – zawór bezprądowo zamknięty

   
Rys. 4. Brak napięcia na cewce: zwora zamyka otwór główny Rys. 5. Napięcie na cewce: siła elektromagnetyczna
wciąga zworę do cewkiNormalnie otwarty NO – zawór bezprądowo otwarty, w stanie spoczynku swobodnie przepuszcza medium - zamyka się gdy cewka jest zasilana.

 

Zasilanie

Przy doborze elektrozaworu istotne jest podanie napięcia oraz mocy cewki. Ważny jest również rodzaj zasilania – czy jest to prąd stały czy zmienny, jak również podłączenie napięcia. Dostępne są różne opcje (puszka przyłączeniowa, wtyk, kabel, konektor), z których konektor jest najbardziej rozpowszechniony i standardowo przez nas zalecany.

Nasza firma...
To stały rozwój
Nasza pasja...
To Twój sukces
Nasza praca...
To przyjemność
Twój sukces...
To nasz cel
Przeglądając niniejszy serwis internetowy, akceptujesz pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.