Witamy serdecznie!

Poradnik doboru obudowy studni
Dobór obudowy naziemnej lub doziemnej 

Zwykle dokonujemy po wywierceniu studni pompowania oczyszczającego z odwiertu naszej nowej studni oraz pobieramy wodę do badań. Po wykonaniu odwiertu w zależności od poziomu lustra wody i wymaganej wydajności  zaleca się montaż obudowy studni typu doziemnego, naziemnego lub zestawu ETO-EMS.  

Obudowa naziemna czy doziemna? Jaka obudowa?

Wariant A

Nasze zapotrzebowanie nie przekracza 6 m3/h a dynamiczne lustro wody jest < 6 m to możemy zastosować pompę samossącą zamontowaną w obudowie doziemnej.

Wariant B

Jeśli poziom lustra wody jest > 6 m to pompę głębinową i osprzęt montujemy w obudowie doziemnej

Doziemne

Wariant C

lub pompa głębinowa /do max. 4"/ + zestaw ETO-EMS a osprzęt /zbiornik, wyłącznik, itp/ w pomieszczeniach użytkowych budynku. Jeśli wielkość pompy jest niewielka, czyli do 4 ", mozemy się pokusić o zastosowanie obudowy studni typu szwedzkiego.

Doziemne zestawy przyłączeniowe

Rys. Zestaw przyłączeniowy z EMS

Obudowy do studni głębinowych

Rys. Oba warianty

Jeśli z analizy zapotrzebowania na wodę wynika konieczność korzystania z pompy 4" i większej to stosujemy obudowy nadziemne typu ETO-term.

Polecamy także doziemne odbudowy studni wykonane z HDPE, które są wkopywane poniżej poziomu gruntu. Komora studni znajduje się wówcas pod ziemią, wejście do komory studni odbywa się włazem. Obudowa może nieco wystawać z gruntu, na na przykład 20 cm  wysokości. Dobór pompy oraz głębokość jej zanurzenia zwykle określa się po zbadaniu wydajności studni. Wysokosć doziemnej odubowy studni może wynosić od 1,3 przez 1,5 do 1,8 metra. 

Jeśli do lustra wody jest 5-6-7 metrów i jest to pompa powierzchniowa, warto zastosować obudowę doziemną. Generalnie, przy wszystkich pompach o średnicy rury tłocznej 4 cali i powyżej stosujemy obudowy naziemne. Wiąże się to z kłopotem jaki sprawia wyjęcie pompy o większych rozmiarach ze studni.

W przypadku pomp o średnicach 3 do 4 cali- tutaj mamy wybór- możemy je umieścić w obudowie naziemnej lub doziemnej. 

Jeśli pompa jest duża i ciężka, jeśli średnica rury tłocznej to 4 cale i więcej, wówcas zalecamy stosowanie obudowy studni naziemnej, na przykład typu Etoterm lub innych podobnych zamienników dla ongiś produkowanego typu Lange.

Jeśli tylko obszar inwestycji ma wysoki poziom wód gruntowych, cena kupna i montażu obudowy naziemnej będzie niższa niż koszt budowy tradycyjnej betonowej komnory studni w gruncie z wysokiem poziomem lustra wody. Szczególnie w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych niezalecana jest tradycyjna budowa poziemnej komory studni wraz z ocembrowaniem wlotu studni z powodu problemów z wodami gruntowymi.

Dla osób nagle starająych się podjąć decyzcję o tym, czy budować komorę studni wykonaną tradycyjnie, czy tez kupić naziemną obudowę studni- należy rozważyć i przeliczyć różnicę w cenie obudowy prefabrykowanej, a całkowity koszt obudowy budowanej tradycyjnej w wykopie, w której także montowana jest kompletna głowaica studni wraz z armaturą. 

W podstawowej wersji obudowa takiej studni ma konstrukcję stalową i jest zamknięta w osłonie z laminatu poliestrowo-szklanego. W tychże obudowach montuje się wspomananie otwarcia obudowy, co ułatwia dostęp do wnętrza. Możliwe jest też zamontowanie ogrzewania elektrycznego co utrzyma dodatnią tempetaturę elementów armatury- jeśli co 3-4 godziny przez obudowę nie przepływa strumień wody ze studni, ogrzewanie jest konieczne. W dolnej części obudowy zamontowane są wloty powietrza. Otwarcie obudowy może powodować wysłanie wiadomości SMS na podany nr telefonu. 

Badania wody

Do studni głębinowej bada się następujące partametry wody:

Analiza fizykochemiczna:

 • Badanie pH
 • Twardoœść
 • Żelazo
 • Mangan
 • Azotany
 • Jony amonowe
 • Chlorki
 • Przewodność elektrolityczna
 • Magnez
 • Wapń

Analiza mikrobiologiczna:

 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 36+/-2°C po 48 h
 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 22+/-2°C po 72 h
 • Escherichia coli
 • Bakterie grupy coli
 • Enterokoki
 • Pseudomonas aeruginosa

źródło: odex.pl

Galeria zdjęć

Nasza firma...
To stały rozwój
Nasza pasja...
To Twój sukces
Nasza praca...
To przyjemność
Twój sukces...
To nasz cel
Przeglądając niniejszy serwis internetowy, akceptujesz pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.