Witamy serdecznie!

Poradnik doboru przepompowni
Zwykle to pracownicy naszych dystrybutorów dokonują doboru przepompowni ścieków pod Twoje potrzeby. Jeśli się zwrócisz do naszej firmy, przygotuj sobie zawczasu  odpowiedzi na poniższy zestaw pytań:
 
Pytania o dobór przepompowni ścieków, jakie zadajemy naszym klientom, to:
 
1. Na jaką odległość pompujemy ścieki, czy rura tłoczna będzie położona w poziomie czy pod górkę? Jeśli pod górę, to jakie będzie wówczas nachylenie?
 
2. Na jakiej głębokości znajduje się rura ściekowa wychodząca z budynku?
 
3. Przepompownia ma tłoczyć ścieki do kanalizacji grawitacyjnej czy ciśnieniowej?
 
4. Jaka jest ilość mieszkańców domu?
 
5. Czy przepompownia ma być wyposażona w alarm awarii pompy?
 
6. Na jakiej głębokości znajdują się wody gruntowe w miejscu montażu przepompowni?
 
7. Czy jest możliwe podpięcie pompy pod zasilanie trójfazowe?
 

Opis działania

Przepompownie w systemach odprowadzania ścieków są zwykle zaprojektowane do obsługi surowych ścieków, które są zasilane z podziemnych rurociągów grawitacyjnych (rury nachylone w taki sposób, że ciecz może płynąć w jednym kierunku pod wpływem grawitacji). Ścieki są wprowadzane i przechowywane w podziemnym kanale, czy też komorze. Komora ta jest wyposażona w oprzyrządowanie elektryczne do wykrywania poziomu obecnych ścieków. Gdy poziom ścieków wzrośnie do określonego z góry punktu, zostanie uruchomiona pompa do podnoszenia ścieków do góry przez system rur pod ciśnieniem, i wówczas ścieki są transportowane na znaczną odległość.

Od tego momentu cykl zaczyna się od nowa aż do momentu, gdy ścieki dotrą do miejsca przeznaczenia - zwykle do oczyszczalni ścieków. Dzięki tej metodzie stacje pomp są wykorzystywane do przemieszczania odpadów do wyższych wysokości. W przypadku wysokich ścieków wpływających do studni (na przykład podczas szczytowych okresów przepływu i mokrych warunków pogodowych) będą stosowane dodatkowe pompy. Jeśli jest to niewystarczające, lub w przypadku awarii przepompowni, może wystąpić zabezpieczenie w kanalizacji prowadzące do przelewu ścieków sanitarnych - zrzut ścieków surowych do środowiska.

Pompownie ścieków są typowo zaprojektowane tak, aby jedna pompa lub jeden zestaw pomp obsługiwał normalne warunki szczytowego przepływu. Redundancja jest wbudowana w system, tak że w przypadku, gdy jakakolwiek pompa jest wyłączona z eksploatacji, pozostała pompa lub pompy będą mogły obsługiwać tak zaprojektowany przepływ. Pojemność zbiornika na ścieki/ komory - pomiędzy ustawieniem "pompa włączona" i "pompa wyłączona" jest zaprojektowana tak, aby zminimalizować uruchamianie i zatrzymywanie pompy, ale nie jest to również byt długi czas retencji.

Pompy ściekowe są prawie zawsze pompami odśrodkowymi z wirnikami otwartymi i są specjalnie zaprojektowane z dużym otwartym przejściem, aby uniknąć zatkania gruzem lub owinięcia zanieczyszczeń ciągłych na wirniku. Czterobiegunowy lub sześciobiegunowy silnik indukcyjny prądu zmiennego napędza zwykle pompę.

Zamiast wymagać dużych kanałów i dużych szamb na ścieki, niektóre pompy, zazwyczaj mniejsze pompy ściekowe, również macerują/ tną jakiekolwiek ciała stałe w ściekach, dzieląc je na mniejsze części, które łatwiej przechodzą przez wirnik.

UWAGA!

Wnętrze stacji pomp ściekowych to bardzo niebezpieczne miejsce. Trujące gazy, takie jak metan i siarkowodór, mogą gromadzić się w komorze; źle wyposażona osoba wchodząca do studni zostanie bardzo szybko pokonana przez toksyczne opary. Jakiekolwiek wejście do studni ściekowej wymaga zastosowania sprzętu ochronnego. 

Galeria zdjęć

Nasza firma...
To stały rozwój
Nasza pasja...
To Twój sukces
Nasza praca...
To przyjemność
Twój sukces...
To nasz cel
Przeglądając niniejszy serwis internetowy, akceptujesz pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.